close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Տվյալների տարածման օրացույցներ


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման օրացույց Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց
Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ
ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

  2 եռամսյակ 2017 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1205103.4 105.5 123.7
մանրամասն

  Հուլ 2017 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը - 107.0 105.0
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 87716.3 95.7 156.4
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 100.9 97.4
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 531.7 137.3 102.8
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 191.2 125.2 102.7
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 340.5 145.1 102.9
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 206833.0 104.2 107.4
մանրամասն


ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2017

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2017

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2016

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, 2016

Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-մայիսինՍպառողական գների ինդեքսը...

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-մայիսինՀայաստանի Հանրապետության...

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2017թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ